Branding

Marca personal i empresa

Creem i dissenyem la teva marca personal basant-nos en l’estudi dels teus valors i estil, posant en relleu els aspectes més atractius.

Auditoria

Auditem la teva marca personal i et proposem accions per millorar-la.

Reputació Online

Gestionem la teva reputació online: Objectius, estratègia i posicionament (SEO).

Estratègia I Posicionament

Creem lligams i sinèrgies entre la teva marca personal i l’empresa o sector que et representa per generar noves oportunitats.

Skip to content