En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present s’autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades al fitxer Màrqueting responsabilitat de Let’s Play Marketing, amb domicili a Barcelona. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i la relació contractual.

Aquestes dades seran transmeses a les empreses gestores de les galetes i seran conservats d’acord amb els paràmetres estipulats per aquestes empreses.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del ‘tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’han de fer mitjançant correu electrònic a hola@letsplaymarketing.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Skip to content