1. Let’s Play Marketing ofereix a la seva pàgina web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que comercialitza.

2. Let’s Play Marketing es reserva el dret de modificar, actualitzar o eliminar en qualsevol moment l’accés al lloc web, així com les condicions generals, sense previ avís.

3. Les fotografies, textos, dissenys, signes identificatius, imatges, seqüències animades sonores o no, vídeos, així com totes les obres integrades en la pàgina Web són propietat de Let’s Play Marketing o de tercers que han autoritzat a Let’s Play Marketing per utilitzar-los.

4. L’usuari no està autoritzat a descarregar ni a utilitzar cap contingut de la web letsplaymarketing.cat

5. Let’s Play Marketing no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links). La presència d’enllaços a la pàgina web tenen finalitat merament informativa. Si vostè decideix visitar algun lloc mitjançant enllaç, ho farà exclusivament sota el seu propi risc, i és la seva responsabilitat prendre totes les mesures de protecció contra virus o altres elements destructius.

6. Tots els comentaris, informacions suggeriments i / o idees que es rebin per mitjà d’aquesta pàgina, es consideraran cedides gratuïtament a Let’s Play Marketing.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les parts acorden expressament que el present contracte es regirà i serà interpretat, en tots els seus termes i condicions, d’acord amb la vigent legislació espanyola.

Skip to content